Zmiany dla nowych kierowców od 2017 roku

Już od 4 stycznia 2016 roku miały w Polsce zacząć obowiązywać nowe zasady egzaminu na prawo jazdy. Młodzi kierowcy mieli być objęci okresem przejściowym w korzystaniu ze swoich uprawnień. Niemniej tak się nie stało, choć nowe regulacje zostały uchwalone i przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Okres próbny w prawo jazdy

Osoby, które uzyskają prawo jazdy kategorii B po 1 stycznia 2017 roku, zostaną objęte dwuletnim okresem próbnym, który ma na celu jeszcze lepsze dokształcenie kierowców nieposiadających żadnego doświadczenia za kierownicą. Podczas 2-letniego okresu próbnego, dokładnie pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania prawa jazdy, kierowca będzie musiał odbyć kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w kwestii zagrożeń w ruchu drogowym. Firmy zajmujące się przygotowaniem kierowców do egzaminów na prawo jazdy m.in. ośrodek szkolenia kierowców Karol Gruszczyk zapowiadają, że będą organizować odpowiednie zajęcia.

Ich koszt będzie kształtować się na poziomie 100 zł za dwugodzinne szkolenie teoretyczne oraz około 200 zł za godzinną część praktyczną, podczas której kierowcy zostaną pouczeni o niebezpieczeństwach, jakie wynikają z poruszania się samochodem z nadmierną prędkością.

Kolejnym wymogiem, jaki wejdzie w życie po nowym roku, jest konieczność umieszczenia z tyłu i przodu samochodu nalepki z zielonym liskiem, jaka musi znaleźć się na pojeździe kierowanym przez młodego kierowcę. Takie oznaczenie obowiązywać będzie przez okres ośmiu miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy.

Młody kierowca w obszarze zabudowanym nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h, niezależnie od dopuszczalnych prędkości na drodze, a poza obszarem zabudowanym 80 km/h, zaś na autostradach i drogach ekspresowych 100 km/h.

Okres próbny dla łamiących przepisy drogowe

Dwuletni okres próbny posiadania prawa jazdy obejmie także tych kierowców, którzy notorycznie łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Mowa tu o tych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami po przekroczeniu puli 24 punktów karnych, jakie otrzymali w okresie 5 lat od chwili wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

Powtórny okres próbny obowiązywać będzie dla młodych kierowców, którzy odzyskają prawo jazdy odebrane im za popełnienie trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz