Zapotrzebowanie na witaminy

Witaminy należą do związków niezbędnych, ponieważ organizm nie może wszystkich ich syntetyzować, a jeśli je wytwarza, to w minimalnych ilościach. Nie są materiałem budulcowym, nie dostarczają energii, ale są konieczne dla zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. W organizmie pełnią rolę regulacyjną, jako biokatalizatory są niezbędne do utrzymania prawidłowej czynności komórek. W porównaniu z innymi składnikami zapotrzebowanie człowieka na witaminy jest bardzo małe, jednak niedobór nawet jednej z nich może powodować określone objawy chorobowe. Także nadmiar niektórych witamin może niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka. Biorąc pod uwagę kryterium rozpuszczalności, witaminy dzielimy na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.1

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witamina A. Podstawowe funkcje metaboliczne witaminy A są ściśle związane z jej udziałem w procesie widzenia oraz w regulacji procesów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg podziałów i różnicowania się komórek we wszystkich okresach życia organizmu. W ocenie zapotrzebowania na witaminę A szerokie zastosowanie znalazły, obok testu adaptacji oka do ciemności i pomiarów stężenia retinolu w surowicy krwi, dane charakteryzujące wielkość rezerw tej witaminy w wątrobie. Przy prawidłowym pokryciu zapotrzebowania na witaminę A w wątrobie znajduje się, bowiem około 90% ilości estrów retinolu zgromadzonych w organizmie. Średnie zapotrzebowaniE na witaminę A wynosi dla kobiet 500µm a dla mężczyzn 625µm (retinolu/osobę/dobę). Współczynnik zmienności, dla zalecanego spożycia na tę witaminę wynosi 20%.2

1H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, s.122-124

2M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Normy Żywienia Człowieka podstawy prewencji otyłości I chorób niezakaźnych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2011, s 176-178

Źródło: Praca licencjacka Marleny Sieńskej napisana pod kierunkiem dr hab. Jerzy Bertrandt, temat pracy: „Ocena stanu odżywienia lekarzy prywatnego Centrum Medycznego Grupa LUX MED w Warszawie”

Polecane artykuły

Dodaj komentarz