Zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Składniki odżywcze, są to związki występujące w produktach spożywczych zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i przyswojeniu. Do składników odżywczych zaliczamy białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne.1 Składniki odżywcze spełniają trzy funkcje w organizmie:

  • budulcową (białko, składniki mineralne) – dostarczają budulca do tworzenia, odbudowy lub utrzymania tkanek,
  • energetyczną (węglowodany, tłuszcze) – służą,jako „paliwo” dostarczające energii.
  • regulującą (witaminy, składniki mineralne) – pomagają regulować procesy zachodzące w ciele.

Organizm człowieka zawiera: około 20% białka, 10-15% tłuszczu, 1% węglowodanów, 4-5% składników mineralnych. Największy odsetek stanowi woda, około 65%.

1H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, s. 32-33

Źródło: Praca licencjacka Marleny Sieńskej napisana pod kierunkiem dr hab. Jerzy Bertrandt, temat pracy: „Ocena stanu odżywienia lekarzy prywatnego Centrum Medycznego Grupa LUX MED w Warszawie”

Polecane artykuły

Dodaj komentarz