Zapotrzebowanie na składniki mineralne

Składnikami mineralnymi są te pierwiastki, które pozostają w postaci popiołu po spaleniu tkanek. Stanowią one około 4% masy ciała człowieka. Składniki mineralne zostały podzielone na dwie grupy: makroelementy i mikroelementy.
Makroelementami są pierwiastki, których zawartość w organizmie jest większa niż 0,01%, a dzienne zapotrzebowanie przekracza 100mg/na osobę. Do makroelementów zaliczamy: wapń, fosfor, potas, sód, chlor, siarka. Wszystkie makroelementy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Mikroelementy, które są również nazywane pierwiastkami śladowymi, występują w organizmie w mniejszej ilości niż 0,01% oraz zapotrzebowanie na te pierwiastki wynosi mniej niż 100g/osobę/dzień. Do mikroelementów zaliczmy m.in.: żelazo, cynk, miedź, mangan, fluor, jod, selen, chrom.
Składniki mineralne pełnią w organizmie wiele różnorodnych funkcji:

  • są materiałem budulcowym: kości, zębów, skóry i włosów ( Ca, P, Mg, S, F);
  • wchodzą w skład związków o podstawowym znaczeniu dla czynności organizmu, np. hemoglobiny i mioglobiny (Fe), tyroksyny (I), witaminy B12 (Co), związków wysokoenergetycznych (P), a także enzymów, stanowiąc ich integralną część lub pełniąc funkcję aktywatora (Zn, Mn, Mo);
  • utrzymują trójwymiarową strukturę cząsteczek ważnych biologicznie związków, np. podwójnej helisy DNA (Zn, Mg);
  • odgrywają główną rolę w gospodarce wodno-elektrolitowej (Na+, K+, Cl-) oraz w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i pobudliwości nerwowo-mięśniowej

Polecane artykuły

Dodaj komentarz