Wskaźnik masy ciała BMI

Najczęściej stosowaną metodą do pomiaru stanu odżywienia są pomiary masy ciała oraz wysokości. Wysokość lub długość ciała jest to odległość od podstawy do najwyższego punktu anatomicznego na głowie, zwanego verte, zmierzona za pomocą stadiometru lub przenośnego antropometru.1 Wartość masy ciała dostarcza nam podstawowej informacji o ilości białka, lipidów, cukrów, wody oraz masy kostnej człowieka. Nie pozwala nam jednak oszacować proporcji składników masy ciała ani ich zmian czy niedoborów.
Na podstawie pomiarów masy ciała oraz wysokości możemy zbudować wskaźniki wagowo-wzrostowe, które często są nazywane wskaźnikami masy ciała. Ułatwiają one ocenę oraz interpretację wyników.2
Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) jest to wartość masy ciała w kilogramach podzielona przez wysokość podniesioną do kwadratu i podaną w metrach:

BMI = masa ciała [kg] / wysokość ciała² [m²]3

W oparciu o wartość wskaźnika BMI możemy określić występowanie niedowagi, nadwagi lub otyłości.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz