W jaki sposób odbywa się proces recyklingu aluminium?

tin-can-431591_1280Recykling może obejmować własnym zasięgiem na przykład plastik, papier, czy też złom kolorowy. Jednym z ważniejszych metali kolorowych jest aluminium, które może być wykorzystane podczas produkowania puszek do napojów, w przemyśle lotniczym, w przemyśle samochodowym, a także w budownictwie.

Ponadto ten metal używany jest także przy produkowaniu kabli i przewodów, jako składowa do produkcji mosiądzu, do stopów z cynkiem i brązem, a także do produkcji folii spożywczej. Jeżeli posiadamy jakieś niepotrzebne już aluminium, wystarczy udać się do pobliskiego skupu złomu i dostaniemy za nie pieniądze. Dzięki temu chronione będzie środowisko naturalne, a przy tym dostaniemy dodatkowe środki na własne wydatki. Złom aluminiowy jest przerabiany praktycznie w całości. W jaki sposób się to odbywa ? Zostanie to dokładnie opisane poniżej na przykładzie puszek ze słodkich napojów. 

Recykling puszek z aluminium : 

  • obróbka mechaniczna – podczas niej materiał zostaje rozdrobniony na niewielkie kawałki z niezbyt regularnym kształtem. Następnie przesiewa się je na sitach ( bębnowych, albo też wtrząsowych ) celem oddzielenia piasku od metalu, jak również innych większych zanieczyszczeń. Następnie odbywa się separacja za pomocą magnesu, 
  • usuwanie farb i lakierów przy pomocy wysokiej temperatury,
  •  topnienie – jest to proces topienia małych odpadów, który odbywa się w piecach ryglowych, indukcyjnych, albo wannowych, 
  • filtrowanie i rafinowanie – jest to proces oczyszczania aluminium ze wszystkich zanieczyszczeń, które nie stanowią metali, 
  • proces odlewania. 

Jakość aluminium, które otrzymujemy określana jest przy pomocy trzech ważnych parametrów : ilości metali alkalicznych, ilości cząsteczek wodoru, a także ilości cząsteczek niemetalicznych. 

 Czynniki, które mogą mieć wpływ na utrudnienie recyklingu wyrobów aluminiowych : 

  • obecność cząsteczek farb drukarskich i lakierów, czy też kleju ( takie zanieczyszczenia mogą zostać zaakceptowane podczas procesu recyklingu aluminium, niemniej jednak muszą być łatwe do usunięcia ), 
  • duża wilgotność,
  • obecność innych niż aluminium materiałów : papieru, żelaza, stali, tłuszczu, ołowiu, piasku, a także pozostałości jedzenia. 

Polecane artykuły