Topologie sieci komputerowych

Topologia sieci to zbiór reguł łączenia wszystkich elementów sieci komputerowych oraz zasad komunikacji przez różnego rodzaju medium transmisyjne. Topologie sieci możemy podzielić na topologie fizyczną i logiczną.
Topologia logiczna określa standardy komunikacji, dzięki którym poszczególne urządzenia bezbłędnie porozumiewają się w sieci. Topologia fizyczna jest związana z topologią logiczną. Przykładem jest specyfikacja Ethernet umożliwiająca skorzystanie z topologii fizycznej gwiaździstej albo magistrali, ale nie umożliwia zbudowania sieci w oparciu o topologię pierścienia.

Najczęstsze topologie to:

a) Topologia magistrali
b) Topologia gwiazdy
c) Topologia pierścienia
d) Topologia MESH

Polecane artykuły

Dodaj komentarz