Tagi: zdrowe odżywianie

0

Inne metody oceny stanu odżywienia

Najprostszą metodą do oceny stanu odżywienia jest wywiad oraz badanie ogólnolekarskie. Jest to wstępna i szybka ocena stanu zdrowia lub istnienia choroby osoby badanej. Na tym etapie badania dowiadujemy się o sytuacji społeczno-ekonomicznej, aktualnej...

0

Wskaźnik masy ciała BMI

Najczęściej stosowaną metodą do pomiaru stanu odżywienia są pomiary masy ciała oraz wysokości. Wysokość lub długość ciała jest to odległość od podstawy do najwyższego punktu anatomicznego na głowie, zwanego verte, zmierzona za pomocą stadiometru...

0

Metody oceny stanu odżywienia

Głównym celem oceny stanu odżywienia jest określenie rodzaju i głębokości niedoborów lub nadmiaru składników odżywczych w celu odpowiedniej profilaktyki bądź leczenia medycznego. Ogólnie stosowana jest zasada, że do oceny stanu odżywienia najpierw korzystamy z...

0

Zapotrzebowanie na witaminy

Witaminy należą do związków niezbędnych, ponieważ organizm nie może wszystkich ich syntetyzować, a jeśli je wytwarza, to w minimalnych ilościach. Nie są materiałem budulcowym, nie dostarczają energii, ale są konieczne dla zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. W...

0

Zapotrzebowanie na węglowodany

 Węglowodany, ze względu na duże spożycie, są dla organizmu człowieka jednym z głównych substratów energetycznych. W różnych populacjach, w zależności od rodzaju spożywanego pożywienia, dostarczają od 40% nawet do 80% całodziennej energii pochodzącej zdiety....

0

Zapotrzebowanie na białko

Białka są zasadniczym elementem budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz wielu związków biologicznych, które odpowiadają za regulację procesów przemiany materii, za jego prawidłowy stan oraz za przystosowanie się do warunków środowiska zewnętrznego. Dostarczana codziennie...