Tagi: wskaźnik BMI

0

Wskaźnik masy ciała BMI

Najczęściej stosowaną metodą do pomiaru stanu odżywienia są pomiary masy ciała oraz wysokości. Wysokość lub długość ciała jest to odległość od podstawy do najwyższego punktu anatomicznego na głowie, zwanego verte, zmierzona za pomocą stadiometru...