Tagi: dla zdrowia

0

Inne metody oceny stanu odżywienia

Najprostszą metodą do oceny stanu odżywienia jest wywiad oraz badanie ogólnolekarskie. Jest to wstępna i szybka ocena stanu zdrowia lub istnienia choroby osoby badanej. Na tym etapie badania dowiadujemy się o sytuacji społeczno-ekonomicznej, aktualnej...

0

Wskaźnik masy ciała BMI

Najczęściej stosowaną metodą do pomiaru stanu odżywienia są pomiary masy ciała oraz wysokości. Wysokość lub długość ciała jest to odległość od podstawy do najwyższego punktu anatomicznego na głowie, zwanego verte, zmierzona za pomocą stadiometru...

0

Zapotrzebowanie na węglowodany

 Węglowodany, ze względu na duże spożycie, są dla organizmu człowieka jednym z głównych substratów energetycznych. W różnych populacjach, w zależności od rodzaju spożywanego pożywienia, dostarczają od 40% nawet do 80% całodziennej energii pochodzącej zdiety....

0

Zapotrzebowanie na białko

Białka są zasadniczym elementem budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka oraz wielu związków biologicznych, które odpowiadają za regulację procesów przemiany materii, za jego prawidłowy stan oraz za przystosowanie się do warunków środowiska zewnętrznego. Dostarczana codziennie...

0

Zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Składniki odżywcze, są to związki występujące w produktach spożywczych zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i przyswojeniu. Do składników odżywczych zaliczamy białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne.1 Składniki odżywcze...

Dobry gabinet psychologiczny 0

Dobry gabinet psychologiczny

Cierpienie psychiczne i cierpienie fizyczne, to bez wątpienia problem każdego człowieka, jeszcze gorzej, gdy to pierwsze jest sprawcą dodatkowo bólu fizycznego, a to drugie, psychicznego wtedy jesteśmy o krok od obłędu. Pomoc psychologiczna jest...

Stomatologia jako dziedzina medycyny 0

Stomatologia jako dziedzina medycyny

Stomatologia to dziedzina medycyny, która jak donoszą źródła zaczęła rozwijać się już w prehistorii. W tym okresie ludzie nie używali jeszcze szczoteczek do zębów i past, jakie istnieją teraz, natomiast dbali o higienę jamy...