Systemy informatyczne w służbie zdrowia

Słuba zdrowia w 2010 roku tj. dwadziescia jeden lat po uwolnieniu sie Polski
spod przymusu gospodarki centralnie planowanej, stoi u progu powanych zmian.
Prawa wolnego rynku ciagle nie maja tu zastosowania, choc nie sposób nie odczuc
zmian, które zmierzaja do wprowadzenia tych zasad i tutaj. Dlaczego? Czy nie lepiej
byłoby, gdyby tak wane dla kadego człowieka instytucje pozostały finansowane przez
budet, a co za tym idzie, aby słuba zdrowia była bezpłatna? Nie trzeba byc specjalnie
wnikliwym, eby zauwayc, e ju tak naprawde nie jest. Nie tylko ze wzgledu na
obowiazkowa składke na ubezpieczenie zdrowotne, ale równie dlatego, e np.
z powodu czasu oczekiwania na okreslone zabiegi wielu z nas decyduje sie skorzystac
z usług prywatnych alternatyw.
Dlaczego we wstepie pracy o systemach informatycznych pisze o pieniadzach?
Poniewa informatyka kosztuje, czesto za duo i niestety w skutek braku odpowiednich
wydatków w czasie. Tak, sytuacja w jakiej znalazło sie wiele placówek słuby zdrowia
ma zwiazek z ich finansowaniem, i tu ktos, analizujac problem, natknie sie na problemy
z przepływem informacji. Zarówno na poziomie miedzyinstytucjonalnym jak
i „miedzy-biurkowym”. A przecie oczywiste jest, e w dzisiejszych czasach ten
przepływ opiera sie na systemach informatycznych. Czy to systemy informatyczne sa
przyczyna kłopotów finansowych? Zdecydowanie nie! Ale ich rola w kadej firmie jest
znaczaca, a czesto niestety niedoceniana. Przecie ju przed rozpowszechnieniem
komputerów budowano systemy informacyjne. Po to, eby własciciele firm (duych
i srednich) mieli narzedzia do monitorowania i zwiekszania wydajnosci całokształtu
przedsiebiorstwa. Dzisiaj mówiac o systemie informatycznym nie koniecznie mamy na
mysli skomputeryzowane dawne systemy informacyjne, choc i te przecie ciagle
funkcjonuja i w duych przedsiebiorstwach zapewne doskonale spełniaja swoja role.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz