Skuteczna windykacja długów w Warszawie

windykacjaKancelarie prawne działające na polskim rynku pomagają przedsiębiorcom w dochodzeniu roszczeń finansowych. Jest to tak zwana windykacja długów Warszawa jest w czołówce miast odnotowujących dużą ściągalność zaległości w płatnościach. Każda firma posiada określony majątek, którego finanse są w ciągłym obrocie. Zaburzenie tego procesu poprzez niewypłacalność kontrahentów może znacznie zaburzyć płynność finansową firmy. W takim przypadku przedsiębiorca będzie miał kłopot z uregulowaniem swoich zobowiązań. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji powierzają on windykację długów prawnikom zatrudnionym w kancelariach prawnych.

Prawnicy posiadają skuteczne procedury nakłaniające dłużników do zwrotu należności. W pierwszej kolejności podejmowana jest windykacja miękka i ma ona zastosowanie wobec dłużników wyrażających chęć współpracy i wypłacenia należnych roszczeń. Prawnik, czyli radca prawny lub adwokat monitoruje przebieg spłacania poprzez kontakt telefoniczny i wysyłanie monitów ponaglających. Kontrahent unikający płatności otrzymuje od prawnika wezwania do zapłaty, ponadto przedstawiciel przedsiębiorcy kontaktuje się z nim osobiście.

    Kancelarie prawne zajmujące się sprawami z zakresu windykacja należności w Warszawie wykonują takie czynności przed złożeniem pozwu do sądu.  W międzyczasie zbierają niezbędne informacje o dłużniku, ustalając przede wszystkim źródła jego dochodów. Jeżeli nie dojdzie do ugody i dobrowolnego spełnienia roszczeń, sprawa kierowana jest do sądu.

Czynności wykonywane przez prawnika w sądowym procesie windykacji długów

  • Sporządzenie pozwu przeciwko dłużnikowi i przekazanie do odpowiedniego sądu.
  • Udzielnie pisemnych odpowiedzi na wszystkie wezwania sądu.
  • Przygotowania pism procesowych w odpowiedzi na pisma od dłużnika.
  • Wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności w przypadku uzyskania tytułu egzekucyjnego.

Czynności wykonywane przez prawnika w postępowaniu egzekucyjnym

  • Ostateczne wezwaniem dłużnika do spłaty długów.
  • Przygotowanie wniosku o wszczęciu egzekucji komorniczej.
  • Przekazanie komornikowi wiedzy odnośnie źródeł dochodu dłużnika oraz poinformowanie go o rachunkach bankowych dłużnika.
  • Przekazanie komornikowi informacji odnośnie posiadanych przez dłużnika ruchomości, wierzytelności, które mogą zostać przez niego zajęte na poczet odzyskania przez klienta należnych mu środków finansowych.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz