Powtórne przetwarzanie wyrobów z metalu – czy to się opłaca?

recycle-57136_1280Recykling, jest system wielokrotnego wykorzystywania i przetwarzania surowców.

Jego celem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie powstałych odpadów przy zaangażowaniu jak najmniejszej ilości środków energetycznych i surowcowych. Jednym z bardziej wartościowych i jednocześnie stosunkowo prostym w selekcji materiałów jest stal. Niemalże w pobliżu każdego osiedla lub skupiska domów jednorodzinnych funkcjonuje skup złomu, którego klientami są nie tylko osoby ubogie zarabiające w ten sposób na podstawowe potrzeby, ale i przeciętni mieszkańcy i przedsiębiorcy. Poświęcenie czasu na transport niepotrzebnych elementów może okazać się dla ich właściciela dodatkowym źródłem gotówki. Zalegające stare pordzewiałe konstrukcje i urządzenia nie znajdą najczęściej sensownego zastosowania, natomiast oddając je do skupu metali można nie tylko uprzątnąć magazyn lub posesję, ale i również zarobić. Najpopularniejszymi metalami oddawanymi do skupów złomu są:

  • aluminium – główne zalety to duża wytrzymałość w stosunku do niskiej masy
  • miedź – niezastąpiony przewodnik energii elektrycznej i cieplnej
  • stal – głównie stop żelaza i węgla o bardzo uniwersalnym zastosowaniu i dość niskich kosztach produkcji, łatwa do ponownego, wielokrotnego przetwarzania
  • mosiądz – stop głównie miedzi i cynku stosowany między innymi w wytwarzaniu armatury i osprzętu odpornego na słone środowisko
  • metale kolorowe – czyli mieszanki stali bez wyodrębnionego jednego rodzaju

Ceny skupowanych metali mogą wahać się w w zależności od regionu i ogólnych cen obowiązujących na rynku w danej chwili. Przyjmuje się jednak, że za złom stalowy klient otrzyma w skupie od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych za kilogram odpadu. W przypadku metali szlachetnych ceny mogą sięgać nawet kilkunastu złotych za kilogram. Pomysł jest zatem wart rozważenia.

Dzięki powtórnemu przetwarzaniu stali możliwe jest generowanie oszczędności. Ogranicza się w ten sposób wydobywanie i wytwarzanie całkowicie nowych surowców. Dostarczając do punktów skupu złomu surowce metalowe ogranicza się również ilość powstających odpadów, które należy zagospodarować i zutylizować. Biorąc pod uwagę przytoczone okoliczności związane z ponownym przetwarzaniem metali należy z pewnością uznać ten proces jako w pełni opłacalny nie tylko dla osób lub podmiotów bezpośrednio w niego zaangażowanych, ale również dla środowiska, którego ochrona stanowi ważny element w przemyśle i gospodarce odpadami.

Polecane artykuły