Podział sieci komputerowych

Sieci komputerowe można podzielić w zależności od ich wielkości i taki podział jest najczęściej stosowany:
a) Local Area Network (LAN) jest to najczęściej spotykany rodzaj sieci, które składają się z połączonych ze sobą kilku do nawet kilkuset komputerów znajdujących się na niewielkim obszarze obejmującym jedną firmę, jeden budynek (kilka budynków).
b) Metropolitan Area Network (MAN) to sieć miejska znajdująca się na obszarze jednego miasta lub regionu. Łączy ze sobą sieci LAN poszczególnych użytkowników takich jak uczelnie i instytucje. Przykładem takiej sieci są łódzka sieć LODMAN oraz warszawska sieć WARMAN.
c) Wide Area Network (WAN) są to sieci rozległe łączące urządzenia rozmieszczone na dużych obszarach geograficznych. Sieć WAN łączy ze sobą sieci miejskie MAN i lokalne LAN.
d) Internet zwana też „siecią sieci” jest to sieć globalna wykorzystująca protokół IP i łączy ze sobą wszystkie dostępne rodzaje sieci.
e) Intranet jest to sieć działająca najczęściej w ramach jednego przedsiębiorstwa oferująca podobne funkcje do sieci Internet. Nie musi być ograniczona terytorialnie ale najczęściej jest oddzielona od Internetu.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz