Metody oceny stanu odżywienia

Głównym celem oceny stanu odżywienia jest określenie rodzaju i głębokości niedoborów lub nadmiaru składników odżywczych w celu odpowiedniej profilaktyki bądź leczenia medycznego. Ogólnie stosowana jest zasada, że do oceny stanu odżywienia najpierw korzystamy z metod ogólnodostępnych i prostszych, a następnie przechodzimy do badań bardziej skrupulatnych i długoterminowych.

Do najprostszej metody oceny stanu odżywienia możemy zaliczyć wywiad oraz badania ogólnolekarskie, gdzie dowiadujemy się o pacjencie podstawowych informacji. Często historia żywienia pacjenta oraz sytuacja społeczno-ekonomiczna można nam dostarczyć bardzo dużo informacji na temat zdrowia oraz stanu odżywienia pacjenta. Obecnie istnieje wiele metod, które umożliwiają określenie stanu odżywienia.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz