Jak wybrać optymalną formę prawną działalności?

Osoba decydująca się na założenie własnej firmy musi w pierwszej kolejności wybrać, w jakiej formie prawnej będzie ją prowadzić. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie młody przedsiębiorca musi podjąć podczas otwierania swojego biznesu. Jakie ma możliwości i która forma prawna działalności gospodarczej będzie najlepszym wyborem?

Możliwe formy prawne

Działalność gospodarczą można prowadzić w formie jednoosobowej firmy, gdzie wymagana będzie rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo wyboru jednej z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Przy jednoosobowej działalności odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spoczywa na jej właścicielu.

Przedsiębiorca może prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej.

Spółka cywilna jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej, a zasady jej funkcjonowania wskazano w Kodeksie cywilnym. Nie posiada ona osobowości prawnej, dlatego podatek dochodowy jest płacony w przypadku dochodów lub przychodów pochodzących z niej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka jawna przypomina nieco spółkę cywilną, z uwagi na fakt, że nie posiada formy prawnej, a jej wspólnicy mogą wnieść własny kapitał. Zasady jej działania reguluje Kodeks spółek handlowych. Ten sam kodeks warunkuje funkcjonowanie spółki partnerskiej, stanowiącej specyficzną formę działalności gospodarczej. Spółka ta służy wyłącznie dla osób fizycznych, nieposiadających działalności gospodarczej i wykonujących tzw. wolny zawód.

Spółka komandytowa pozwala na dogodne kształtowanie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Funkcjonuje na gruncie Kodeksu spółek handlowych, a jej zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna to spółki kapitałowe, których założenie trzeba zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak dokonać wyboru?

Znając dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej, można podjąć najbardziej racjonalnej decyzji w zakresie zarejestrowania swojej firmy. Może pomóc w tym ekspert, np. z biura księgowego Mitaxx, który po przeanalizowaniu możliwych opcji wybierze taką formę prawną, która będzie najkorzystniejsza dla młodego przedsiębiorcy.

Należy zaznaczyć, że wybór formy prawnej działalności gospodarczej jest kluczowy dla późniejszego sposobu rozliczania podatków i podziału zysków oraz decyduje o zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy i jego wspólników za jej prowadzenie.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz