Gdzie stosowane są suwnice?

W dokach, w halach produkcyjnych, na kolei i w wielu innych miejscach w zastosowaniu są suwnice. To w zasadzie dźwignie przystosowane do pracy w ruchu przerywanym, wyposażone w mechanizm podnoszenia i opuszczania, dzięki wciągarce lub wciągnikowi. W jakich miejscach najczęściej się je spotyka i z jakich elementów się składają?

Elementy suwnicy

Każda suwnica wyposażona jest w tor jazdy, na którym wyróżnia się odboje i krzywki. Posiada konstrukcję stalową, czołownicę, składającą się z mechanizmu jazdy suwnicy, kół jezdnych i pędnych, zderzaków, szczotek miedzianych, łap oporowych, wyłączników krańcowych dźwigienkowych oraz zabezpieczeń przeciwwiatrowych. Te ostatnie są stosowane tylko wtedy, gdy suwnica pracuje na wolnej przestrzeni, na zewnątrz.

Kolejną częścią suwnicy jest most, w postaci dwuteownika, gdzie znajdują się odboje i tor jazdy wózka.  Na nim przemieszcza się wózek jezdny z silnikiem i przekładnią zębatą. Ważnym elementem suwnic jest mechanizm podnoszenia, na który składa się korpus, silnik napędowy, który sam hamuje, przekładnia zębata w kąpieli olejowej, bęben linowy rowkowany lub łańcuchowy, lina stalowa, pręt ze zderzakami i wyłącznikiem krańcowym, pierścień odpowiadający za prowadzenie liny, zblocze hakowe i sam hak.

Suwnice mogą mieć na swoim wyposażeniu elementy elektryczne, które automatyzują ich pracę. Wśród nich wyróżnić należy łącznik zasilania, który załącza i wyłącza całkowite zasilanie suwnicy, łącznik suwnicy, który wykonuje to samo zadanie, ale nie posiada obwodu zasilania, troleje, szafkę rozdzielcza instalacji, szafkę sterowniczo-rozdzielczą, kaseta sterownicza i wyłączniki krańcowe.

Wszystkie części składowe suwnic powinny być właściwie konserwowane i kontrolowane przez ekspertów, np. z firmy Elektrowit, aby działały bez zarzutu i nie stwarzały niebezpieczeństwa dla innych.

Miejsca, w których stosowane są suwnice

Bardzo często suwnice są instalowane na bocznicach kolejowych i pełnią zasadniczą rolę w przeładunku, załadunku i rozładunku towarów. Dzięki nim procesy te odbywają się szybko i sprawnie, bez konieczności stosowania mobilnych urządzeń. W takim przypadku wykorzystywane są bardzo często suwnice bramowe oraz ST44. Można je znaleźć na mostach czy na zbloczu hakowym. Suwnice podwieszane i natorowe można stosować do mechanizacji prac transportowych w warunkach średniej intensywności pracy. Mogą pracować na wolnym powietrzu, jeśli mają odpowiednią konstrukcję bramową lub też mogą być podwieszone do istniejącej konstrukcji dachowej hali. Można je stosować wszędzie tam, gdzie chcemy maksymalnie wykorzystać posiadaną przestrzeń hali bezpośrednio pod suwnicą do różnych celów produkcyjno-transportowych.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz