Europejskie studia ekonomiczne

img_2667_1445002975Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rosnące od kilku lat regularnie zapotrzebowanie na ekspertów do spraw europejskiej ekonomii, bezpośrednio wiążącej się z procesami integracyjnymi oraz procesami zachodzącymi wewnątrz Unii. Szkoła europejska wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniem oferując kierunek studiów skupiający się na kształceniu osób szeroko zorientowanych w sprawach politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej.

Międzynarodowo uczelnia, jaką jest szkoła europejska, pozwala zdobyć dogłębną wiedzę na temat historii i cywilizacji Unii Europejskiej, zrozumieć ekonomiczne i polityczne wyzwania, przed jakimi stają kraje członkowskie Unii w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata. 

Interdyscyplinarny program szkoły europejskiej pozwala absolwentom szkoły swobodnie poruszać się w środowisku międzynarodowym, przybliżając je m.in. w trakcie organizowanych wizyt studyjnych w krajach członkowskich, pozwalających na zdobycie cennego bezpośredniego doświadczenia praktycznego. W trakcie wizyt studyjnych studenci mogą także prowadzić badania do swojej przyszłej pracy magisterskiej, kraje docelowe wizyty mogą więc zmieniać się w zależności od wybranej specjalizacji. Kadra nauczycielska szkoły europejskiej to nie tylko specjaliści krajowi do spraw związanych z Unią Europejską, ale także międzynarodowa kadra wizytująca, nauczyciele akademiccy i specjaliści w danych dziedzinach, którzy niejednokrotnie podejmują się promowania prac studentów i dalszych ich osiągnięć na arenie zagranicznej. 

Celem kształcenia w szkole europejskiej jest stworzenie kadry liderów w sektorach europejskim, międzynarodowym, ale także krajowym: prywatnym i pozarządowym. Absolwenci szkoły zdobywają umiejętności i wiedzę przydatną w zakresie międzykulturowej komunikacji, negocjacji ekonomicznych, administracji i dalszych badań analitycznych. Poznają dogłębnie prawo i politykę Unii Europejskiej, w swobodnym stopniu komunikują się w głównych językach europejskich, zdobywają umiejętność przeprowadzania analizy procesów społecznych i ekonomicznych. Te umiejętności pozwalają na zdobycie później pracy w administracji europejskiej, organizacjach i podmiotach gospodarczych ubiegających się o fundusze unijne, tworzą także szeroką siatkę kontaktów międzynarodowych, ułatwiającą osiąganie celów za granicą. Wybierając europejskie studia ekonomiczne absolwenci tej szkoły będą mogli pracować także w grupach eksperckich z rożnych dziedzin oraz ubiegać się o stanowiska bardziej samodzielne i kierownicze w krajach Unii Europejskiej. 

Polecane artykuły

Dodaj komentarz