Dyrektor personalny do wynajęcia

W działach HR funkcję kierowniczą sprawuje dyrektor HR, nazywany również dyrektorem personalnym. Jakie kompetencje ma ta osoba i czy można wynająć eksperta z tej dziedziny dla własnej firmy?

Stanowisko dyrektora HR

Dyrektor personalny szefuje działowi HR, będąc jednocześnie osobą odpowiedzialną za strategię firmy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik obsadzony na tym stanowisku pracy dba, aby zatrudniać pracowników oraz świadczyć usługi z zakresu doradztwa kadrze menedżerskiej w tematyce praktyk i rozwiązań HR. Dyrektor HR ustala procedury, wdraża standardy i ustala budżet przeznaczony dla swojego działu na wszelkie działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Dba o nadzorowanie pracy działów trudniących się rekrutacją, kadrami i płacami, szkoleniem pracowników i ich rozwojem.

Zatrudnianie jest jedną z podstawowych funkcji, które spełnia w strukturze firmy dyrektor personalny. Musi właściwie przeprowadzać procesy rekrutacyjne lub kontrolować ich przeprowadzanie przez podległych sobie pracowników. Wiąże się to także z właściwym doborem i selekcją kadr, co rozpoczyna opis stanowiska pracy, a kończy adaptacja pracownika do nowego miejsca wykonywania obowiązków zawodowych.

Dyrektor do wynajęcia

W sytuacji, gdy nagle z firmy odchodzi dyrektor HR, korzysta on z urlopów rodzicielskich, albo też w firmie wprowadzane są nowe standardy działu HR, przyda się zatrudnienie, choć na pewien czas doświadczonego dyrektora personalnego. Z pomocą przychodzi między innymi firma WNCL, mająca w swoich szeregach osoby, które mogą przez pewien czas odgrywać rolę menadżera personalnego w innej firmie. W zależności od indywidualnych potrzeb danej organizacji, taki dyrektor pracuje kilka dni w tygodniu, przez maksymalnie 12 miesięcy, w niepełnym wymiarze godzin.

Przy korzystaniu z dyrektora personalnego do wynajęcia należy ustalić z nim czas, w którym przejmie on odpowiedzialność za cały obszar HR firmy swojego klienta i wejdzie realnie w rolę dyrektora personalnego. Dyrektor zadba o rozwój zespołu zarządzania zasobami ludzkimi, aby po zakończeniu współpracy podjętej z wynajętym dyrektorem personalnym, mógł on kontynuować i utrzymywać rezultaty wspólnej pracy. Priorytetem dla takiej współpracy jest szybkie przekazanie wiedzy do wyznaczonej osoby lub zespołu w danej firmie, aby zabezpieczyć działania operacyjne w dłuższym okresie, kiedy dyrektor personalny przestanie już spełniać swoją funkcję.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz