IT dla spedycji

Istotą spedycji jest przygotowanie procesu przewozu określonego ładunku oraz przygotowanie całej dokumentacji związanej z tym procesem Istnieją w tym procesie dwa podmioty które w żadnym razie nie są ze sobą tożsame, mogą jedynie nawiązać współpracę. Jest to spedytor oraz przewoźnik. Tak samo dokumenty prawne czyli umowy nawiązuje się w inny sposób. Umowa przewozu nie jest tym samym co umowa spedycyjna. Ma to znaczenie głównie w sytuacjach kiedy dochodzi do zaginięcia lub uszkodzenia towaru.

Istotą spedycji jest przygotowanie procesu przewozu określonego ładunku oraz przygotowanie całej dokumentacji związanej z tym procesem Istnieją w tym procesie dwa podmioty które w żadnym razie nie są ze sobą tożsame, mogą jedynie nawiązać współpracę. Jest to spedytor oraz przewoźnik. Tak samo dokumenty prawne czyli umowy nawiązuje się w inny sposób. Umowa przewozu nie jest tym samym co umowa spedycyjna. Ma to znaczenie głównie w sytuacjach kiedy dochodzi do zaginięcia lub uszkodzenia towaru.

Realizowanie zleceń spedycyjnych w Warszawie i reszcie kraju to duża branża i spore zatrudnienie. Jakie są nowe trendy w organizacji usług spedycyjnych w Warszawie? Czy istnieją bardziej nowoczesne i wyspecjalizowane metody zarządzania spedycją niż tylko google maps, telefon i terminarz?

Nowoczesne systemy informatyczne są doskonałą odpowiedzią branży IT na rozwój spedycji. Wybierając określony produkt IT konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie potrzeb firmy (spedytora). Wystarczy tylko dokładna analiza własnych potrzeb aby dobrać odpowiednie rozwiązanie które przyniesie korzyści a nie będzie oferowało zupełnie niepotrzebnych rozwiązań w danej specyfice.

Najczęstszym rodzajem oprogramowania lub sprzętu jest platforma, czyli program komuterowy. Wy wyborze odpowiedniej platformy powinniśmy przede wszystkim kierować się metodzie integracji funkcji np. importem danych kontrahenta, platformami transportowymi, wersje mobilne etc. Kolejne obniżenie kosztów można uzyskać dzięki inteligentnym rozwiązaniom IT.

Użytkowanie platformy nie jest tylko kwestią poszukiwania oszczędności – wdrożenie takiego rozwiązania okazuje się koniecznością, zwłaszcza kiedy wchodzimy we współpracę z partnerem międzynarodowym. Dostawcy takich rozwiązań zazwyczaj oferują okresy wersje testowe programów które służą do zweryfikowania przydatności oprogramowania.

Innym rozwiązaniem jest EDI czyli electronic data interchange – Elektroniczna Wymiana Danych, która pozwala na prowadzenie szybkiej i prostej sprzedaży przez ładowanie zamówień z EDI oraz eksport faktur.

Na rynku usług spedycyjnych w Warszawie wyraźny jest trend integracji systemów służących do organizacji pracy. Aplikacje posiadają możliwość połączenia się z systemami zewnętrznymi innych podmiotów. Jak we wszystkich branżach sektora logistyki, w realizowaniu usług spedycyjnych w Warszawie istotna jest zdolność do adaptowania się do zmian. Rozwija się rynek, tworzone są nowe rozwiązania, technologiczne i prawne. pojawiają się nowe rozwiązania, nowe technologie, nowe prawo. Chcąc sprawnie realizować usługi spedycyjne w Warszawie i nie tylko trzeba wyglądać na nowe horyzonty.

Polecane artykuły