Czym jest asenizacja i kiedy się ją stosuje?

W wielu miejscach w Polsce domy mieszkalne i biura nadal nie są objęte systemem kanalizacji, a nieczystości są odprowadzane do specjalnych zbiorników, nazywanych szambami. Okresowo wymagają one oczyszczania i opróżniania, czym zajmują się firmy posiadające w swojej ofercie usługi asenizacyjne.

Pojęcie asenizacji

Termin asenizacja oznacza zabieg sanitarny, który polega na usunięciu płynnych nieczystości z dołów kloacznych i wywożeniu ich za pomocą pojazdów asenizacyjnych na pola asenizacyjne. Wszystko odbywa się pod ścisłym nadzorem i nieczystości te są wykorzystywane jako nawóz. Jest to możliwe dzięki zdolności gleby do samooczyszczania się.

Usługami asenizacyjnymi zajmuje się wiele firm na terenie całego kraju, czego przykładem jest przedsiębiorstwo Sebkop, które oferuje usługi asenizacyjne zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych, na terenie Gminy Toszek, Pyskowice, Wielowieś i Rudziniec. Do wykonania takiej usługi konieczne jest dysponowanie pojazdem asenizacyjnym o odpowiedniej pojemności.

Wywóz szamba

Nie można samodzielnie wywozić szamba, tylko należy zlecić taką usługę wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, które zawodowo zajmują się opróżnianiem zbiorników ściekowych. Wywóz szamba wiąże się nie tylko z bardzo nieprzyjemnym zapachem nieczystości znajdujących się w nim, ale również z tym, że w szambie zachodzą dynamiczne procesy chemiczne, które potencjalnie mogą mieć charakter toksyczny. Dlatego jego wywóz musi odbywać się w określonych warunkach. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika, przy użyciu odpowiedniego pojazdu, jest on ponownie zamykany.

Usługi asenizacyjne istotne dla ekologii

Postęp cywilizacyjny i wzrost liczby ludności na całym świecie prowadzi do produkcji coraz większej ilości odpadów, w tym nieczystości płynnych, które muszą być w odpowiedni sposób neutralizowane. Nie można ich odprowadzać bezpośrednio do cieków wodnych, a więc do rzek, strumieni, jezior, stawów, czy też do mórz i oceanów.

Trzeba zadbać o wykorzystanie określonych reakcji chemicznych i praw nauk biochemicznych, aby zmienić silnie zanieczyszczone płynne ścieki w czystą wodę lub nawóz, który można wykorzystać do wzbogacania gleby. Należy stosować zatem usługi asenizacyjne wszędzie tam, gdzie istnieją bezodpływowe zbiorniki i rowy na nieczystości. W przeciwnym wypadku będą one wnikały w glebę bez oczyszczenia i powodowały skażenia na dużą skalę. Niestety w przypadku wielu gospodarstw doszło w tym zakresie do dużych zaniedbań.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz