Kategoria: Komputery

System informatyczny 0

System informatyczny

Z  system informatyczny to wyodrebniona czesc systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjetych celów skomputeryzowana. Taka definicja jest uzasadniona dla rozwaan na temat systemów informacyjnych i ogólnego obiegu informacji w przedsiebiorstwie. Definicje te...

Analiza systemu informacyjnego 0

Analiza systemu informacyjnego

Analizujac system informacyjny z punktu widzenia jego struktury rozpatruje sie przede wszystkim samo jego zachowanie niezalenie od zadan, dla których został on zbudowany. Jest to wiec techniczna i technologiczna analiza systemu informacji. Odmiennie postepuje...

System informacyjny 0

System informacyjny

System zarzadzania w organizacji to zbiór działan, które obejmuja pełny cykl procesu zarzadzania, a wiec: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludzmi i kontrolowanie skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i...

System i informacja 0

System i informacja

Na początek bardzo ogólnie – jak definiuje się system – jedna z definicji mówi: „Zbiór powiązanych ze sobą elementów, które mogą byc traktowane jako pewna całosc. W informatyce słowo to jest najczesciej uywane w...

Systemy informatyczne w służbie zdrowia 0

Systemy informatyczne w służbie zdrowia

Słuba zdrowia w 2010 roku tj. dwadziescia jeden lat po uwolnieniu sie Polski spod przymusu gospodarki centralnie planowanej, stoi u progu powanych zmian. Prawa wolnego rynku ciagle nie maja tu zastosowania, choc nie sposób...

Topologie sieci komputerowych 0

Topologie sieci komputerowych

Topologia sieci to zbiór reguł łączenia wszystkich elementów sieci komputerowych oraz zasad komunikacji przez różnego rodzaju medium transmisyjne. Topologie sieci możemy podzielić na topologie fizyczną i logiczną.

Wymiana informacji 0

Wymiana informacji

Sprawna wymiana informacji to podstawa działania każdego przedsiębiorstwa. Rozwój firmy w dzisiejszych czasach jest wręcz niemożliwy bez wykorzystania wszelkich możliwości jakie dają sieci komputerowe i związane z nimi technologie.