Kategoria: Finanse

Kasy fiskalne. Najważniejsze informacje dla podatników 0

Kasy fiskalne. Najważniejsze informacje dla podatników

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wszystkich tych podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepisy mówiące o posiadaniu urządzenia rejestrującego znajdują się w Ustawie o podatku od...

system 0

Przepisy o JPK

Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obejmą one na sam początek około 3200 największych firm w naszym kraju. Resort finansów ma nadzieję, że nowe przepisy pomogą skutecznie walczyć...

shutterstock_154210700 0

Jak wybrać korzystną lokatę?

Mimo iż zazwyczaj wysokość oprocentowania lokat bankowych nie jest zawrotna, warto zdecydować się na takie rozwiązanie w przypadku posiadania pewnej kwoty oszczędności. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów lokat oferowanych przez różne banki. Można...

Warunki funkcjonowania kantoru internetowego 0

Warunki funkcjonowania kantoru internetowego

Kiedy chcemy wymienić walutę obcą na złotówki lub dokonać transakcji odwrotnej, zwykle swoje kroki kierujemy do stacjonarnego kantoru w naszym mieście albo do banku, gdzie również można dokonać wymiany. Niemniej, od paru lat rosną...

Klienci poszkodowani przez banki – polisolokaty 0

Klienci poszkodowani przez banki – polisolokaty

Prze­ciętny kon­su­ment w kon­fron­ta­cji z potęż­nym podmio­tem gospo­dar­czym, jakim jest na przy­kład kor­po­ra­cja i wobec skom­pli­ko­wa­nych i nie­zro­zu­mia­łych dla laika prze­pi­sów, ma o wiele mniej­sze szanse na ochronę swo­ich indy­wi­du­al­nych inte­re­sów. Na szczę­ście od...

0-3 0

Finansowe SOS

Nasze życie często jest bardzo nieprzewidywalne. Dzisiaj stabilne, a jutro – wszystko może stanąć do góry nogami. Z jednej strony to dobrze, dzięki temu nigdy się nie nudzimy. Z drugiej jednak – nierzadko przydarzają...