Analiza systemu informacyjnego

Analizujac system informacyjny z punktu widzenia jego struktury rozpatruje sie przede
wszystkim samo jego zachowanie niezalenie od zadan, dla których został
on zbudowany. Jest to wiec techniczna i technologiczna analiza systemu informacji.
Odmiennie postepuje sie analizujac ten sam system informacyjny pod katem funkcji,
które spełnia on i jego elementy. Mówi sie wtedy, o analizie łancucha decyzji
generowanych w wyniku działania systemu, albo te przeprowadza jego analize
pragmatyczna. System informacyjny mona wyrónic z otoczenia w trzech
wymiarach: czasowym, przestrzennym i problemowym. Na podstawie ogólnego
okreslenia systemu informacyjnego mona stwierdzic, e elementami takiego systemu
w dowolnej organizacji jest zbiór elementów:
– zbiór podmiotów, które sa uytkownikami systemu;
– zbiór informacji o sferze realnej, czyli o jej stanie i zachodzacych w niej zmianach,
a wiec tzw. zasoby informacyjne;
– zbiór narzedzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, przesyłania,
przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji;

Polecane artykuły

Dodaj komentarz