System informatyczny

Z  system informatyczny to wyodrebniona czesc
systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjetych celów
skomputeryzowana. Taka definicja jest uzasadniona dla rozwaan na temat systemów
informacyjnych i ogólnego obiegu informacji w przedsiebiorstwie. Definicje te
jednak trzeba rozbudowac gdy precyzyjniej chcemy zajac sie własnie systemami
informatycznymi.
Ogólna definicja mówi, e system informatyczny, to zbiór powiazanych ze soba
elementów, którego funkcja jest przetwarzanie danych przy uyciu techniki
komputerowej. Na systemy informatyczne składaja sie obecnie takie elementy jak:
– sprzet – głównie komputery ale równie:
– urzadzenia słuace do przechowywania danych;
– urzadzenia słuace do komunikacji miedzy sprzetowymi elementami
systemu;

– urzadzenia słuace do komunikacji miedzy ludzmi a komputerami;
– urzadzenia słuace do odbierania danych ze swiata zewnetrznego – nie od
ludzi (na przykład czujniki elektroniczne, kamery, skanery);
– urzadzenia słuace do wywierania wpływu przez systemy informatyczne na
swiat zewnetrzny – elementy wykonawcze (na przykład silniki sterowane
komputerowo, roboty przemysłowe, sterowniki urzadzen mechanicznych);
– urzadzenia słuace do przetwarzania danych nie bedace komputerami;
– oprogramowanie;
– zasoby osobowe – ludzie;
– elementy organizacyjne – czyli procedury korzystania z systemu informatycznego,
instrukcje robocze itp.;
– elementy informacyjne, bazy wiedzy – ontologie dziedzin, w których uywany jest
system informatyczny – na przykład podrecznik ksiegowania w przypadku systemu
finansowo – ksiegowego.
Systemy informatyczne moga byc bardzo proste – na przykład edytor tekstu
uruchamiany na jednym komputerze, oraz złoone – jak na przykład system kontroli
lotów na lotnisku, system bankowy, itp. Miara złoonosci systemu moe byc
na przykład ilosc elementów systemu połaczona ze złoonoscia stosowanego
oprogramowania mierzona w ilosci punktów funkcyjnych.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz